OTOZ Animals Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce / koło Wejherowa Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino

Polityka prywatności

Zasady ogólne §1

 • Usługodawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do ochrony poufności przekazywanych przez nich informacji w ramach Serwisu.
 • Usługodawca dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez Użytkowników oraz nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.

Pozyskiwanie danych osobowych §2

 • Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników przeglądających nie wymaga podania przez nich danych osobowych.
 • Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników zarejestrowanych wymaga podania przez nich danych osobowych określonych szczegółowo przez Usługodawcę w odpowiednich formularzach.

Pozyskiwanie danych osobowych §3

 • Usługodawca uzależnia korzystanie z niektórych Usług od podania przez użytkownika danych osobowych i wyrażenia przez niego zgody na ich przetwarzanie w zakresie określonym w Regulaminie.
 • Użytkownik podaje dane osobowe wskazane przez Usługodawcę jako obowiązkowe w czasie Rejestracji. Podanie pozostałych danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych §4

 • Podane przez Użytkownika dane osobowe są przetwarzane przez Usługobiorcę w celu wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, które treść stanowi Regulamin.
 • Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w celach związanych z działalnością statutową Usługobiorcy, a także do prowadzenia przez niego wszelkiej aktywności podejmowanej przez Stowarzyszenie, również na rzecz podmiotów z nim współpracujących.
 • Użytkownik decyduje, czy w ramach swojego Konta udostępni innym Użytkownikom swoje imię i nazwisko czy pseudonim.

Przetwarzanie danych osobowych §5

 • Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 • Poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń, dokładając najwyższej staranności wymaganej dla tego rodzaju usług i rodzaju przetwarzanych informacji, Usługobiorca chroni dane osobowe Użytkowników przed dostępem, pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione.
 • Usługobiorca nie przekazuje danych osobowych podanych przez Użytkowników osobom trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisu obowiązującego prawa.

Prawa Użytkownika §6

 • Użytkownik ma w każdym czasie wgląd do swoich danych osobowych oraz posiada prawo ich zmiany oraz usunięcia z Serwisu.

Inne informacje o Użytkownikach i Usługach §7

 • Usługodawca wykorzystuje pliki „cookies”, które zbierają informacje pozwalające dostosowywać Usługi i treści Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 • Usługodawca w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług zbiera i przetwarza także następujące dane dotyczące Użytkownika, nie pozwalające na ich identyfikację (nie stanowiącej danych osobowych):
  • lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta
  • IP urządzenia dostępowego,
  • nazwy hostów,
  • szybkość połączenia,
  • czas spędzony w Serwisie,
  • rodzaj przeglądarki oraz jej język,
  • sposób wejścia na strony Serwisu,
  • odwiedzane podstrony Serwisu.

Postanowienia końcowe §8
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Na stronie zainstalowane jest oprogramowanie do tworzenia statystyk jej „odświeżalności”.
Dlaczego na stronie wyświetlane są reklamy?
Ponieważ utrzymanie strony kosztuje, a pieniądze na to potrzebne niniejsza strona „generuje” sama. Jesteśmy pewni, że nie są one aż tak bardzo denerwujące, a nawet „rozszerzają” zakres strony.

Darowizny PayPal
Jeśli chcesz wspomóc Dąbrówkę, możesz skorzystać z możliwości przekazania darowizny pieniężnej za pomocą systemu PayPal poprzez widget umieszczony na stronie.
Jeśli zdecydujesz się przekazać pieniądze zostaniesz przeniesiony na stronę bezpiecznych przelewów pieniężnych, możesz przekazać dowolną kwotę na rzecz Dąbrówki, a po zakończonej transakcji otrzymasz maila ze szczegółami operacji (w ciągu ok 2-3 godzin).
Wszystkie operacje związane z przekazywaniem pieniędzy realizowane są na stronach PayPal (żadne dane nie są przetwarzane na stronie schroniskodabrowka.pl), co gwarantuje wysokie bezpieczeństwo przelewu. Zachęcamy to skorzystania z tej prostej i szybkiej możliwości wspomożenia Schroniska.
Dla uzyskania szczegółowych informacji prosimy odwiedzić stronę PayPal.

Jeśli nie zgadasz się z Polityką Prywatności strony, prosimy z niej nie korzystać, korzystanie oznacza akceptację naszej Polityki Prywatności.

Wszystkie nazwy własne oraz marek należą do ich właścicieli, zostały one użyte jedynie w celach informacyjnych.

preloader