OTOZ Animals Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce / koło Wejherowa Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino

Adopcja tymczasowa

Adopcja tymczasowa (zwana inaczej tymczasem, albo skrótowo domem tymczasowym DT) polega na opiece nad danym zwierzęciem na pewien czas, a konkretnie do momentu znalezienia mu domu stałego.

Zapraszamy do kontaktu z OTOZ Animals Dąbrówka w sprawie adopcji tymczasowych.

Opiekun tymczasowy powinien mieć stały kontakt ze schroniskiem w Dąbrówce i przekazywać na bieżąco informacje na temat:

  • stanu zdrowia zwierzęcia
  • zainteresowania adopcją stałą
  • wszelkich nieprawidłowości w zachowaniu zwierzaka

Obserwacja zwierzęcia, sporządzanie opisu zachowania i charakteru, jak również relacja fotograficzna należy do obowiązków opiekuna tymczasowego. Jeśli znajdą się osoby wykazujące chęć poznania zwierzęcia i ewentualnej jego adopcji, opiekun tymczasowy musi umożliwić taką wizytę po ówczesnym ustaleniu daty oraz godziny spotkania.

Adopcja tymczasowa pozwala na większą socjalizację zwierzęcia w warunkach domowych oraz oczekiwanie na dom stały u boku troskliwych ludzi.

Koszty utrzymania psa lub kota w domu tymczasowym do uzgodnienia. W przypadku choroby zapewni opiekę medyczną u swojego lekarza weterynarii. Będziemy wdzięczni za pomoc dla naszych podopiecznych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych ludzi z ogromnym sercem, którym nie jest obojętny los bezdomnych psów i kotów do kontaktu z biurem adopcyjnym OTOZ Animals w Dąbrówce odnośnie adopcji tymczasowych.

  • psów lękliwych, nie odnajdujących się psychicznie w warunkach schroniskowych
  • szczeniaków
  • psów z problemami zdrowotnymi
  • psów po zabiegach chirurgicznych
  • seniorów
preloader